Lelki egészség

Otthonunkban mentálhigiénés csoport működik, melyen szakemberek segítenek a beköltözést követő beilleszkedésben és a mindennapok ügyes-bajos dolgaiban. Napi és heti foglalkozások, ünnepségek, rendezvények szervezésével törekednek a lelki élet erősítésére.

Csütörtökönként egyéni és csoportos lelkigondozás van. Minden vasárnap református istentiszteletet tartunk az Otthonban.